SMAP | From 1988 to forever


Hôm nay sẽ bắt đầu một loạt bài giới thiệu về SMAP nói chung và từng thành viên nói riêng. Tất nhiên, bài đều không phải do tôi viết, mà dc lấy từ nguồn JPN và từ các SMAP’s fan đã dẫn tụ tôi vào “vũng lầy”[ko bao giờ muốn thoát ra]fangirl này[cụ thể là… Đọc tiếp SMAP | From 1988 to forever