[Dạ Tịch] Kết – Dạ Tận


Cốt nhục phục vu thổ, mệnh dã; nhược hồn khí, tắc vô bất chi dã[1] Đêm thu tàn thăm thẳm, tiếng vó ngựa đưa Thạch Lan rời khỏi Cai Hạ cuối cùng cũng dừng lại. Thiên Minh gỡ chiếc giỏ mây giấu Thạch Lan khỏi lưng ngựa, địu vào một mái nhà tranh nhỏ ở… Đọc tiếp [Dạ Tịch] Kết – Dạ Tận

[Dạ Hành] Kết – Dạ Hành


Sử chép, Năm 202 TCN, Hán Vương Lưu Bang công phá Cai Hạ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự sát tại sông Ô Giang. Hán vương xưng đế, lập ra nhà Hán, sử gọi là Hán Cao Đế. Hán Cao Đế lập Lưu Doanh, con của Lã Hậu, làm thái tử, dùng Thúc Tôn… Đọc tiếp [Dạ Hành] Kết – Dạ Hành

[Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 4: Thu Tan


Sử chép, Năm 202 TCN, Hán Vương Lưu Bang vây thành Cai Hạ, cô lập quân Sở. Tây Sở Bá Vương cầm cự suốt mấy tháng trời, thành Cai Hạ vững như bàn thạch. Cuối mùa thu năm đó, Ngu Cơ tự sát trong thành do không muốn làm vướng bận Bá vương. Tây Sở… Đọc tiếp [Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 4: Thu Tan

[Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 3: Hạ Tận


Sử chép, Phạm Tăng vốn là mưu sĩ bên cạnh Hạng Vũ, được Hạng Vũ kính trọng gọi là Á phụ Năm 204 TCN , Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trúng kế ly gián của Hán Vương Lưu Bang, gây mâu thuẫn với mưu sĩ Phạm Tăng. Phạm Tăng cảm thấy mình không còn… Đọc tiếp [Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 3: Hạ Tận

[Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 2: Lưu Đông


Sử chép, Mùa đông năm 206 TCN, Hạng Vũ đánh vào Hàm Dương, giết chết vua Tần rồi đốt trụi cung thất nhà Tần, nói là để trừ hậu họa về sau. Cung Tần hừng hực cháy ba tháng mới dứt. Sau khi lật đổ nhà Tần, Hạng Vũ xưng vương, gọi là Tây Sở… Đọc tiếp [Dạ Hành] Dạ Tịch – Phần 2: Lưu Đông

[Dạ Hành] Dạ Tịch- Phần 1: Khởi Xuân


CHƯƠNG 4: DẠ TỊCH Khởi xuân tương ngộ uyên ương mộng, Lưu đông bách dạ ái ân nồng. Hạ tận ưu sầu nan tái kiến Thu tan nhất biệt kỷ niên hồi.   Phần 1: Khởi xuân Năm 214 TCN, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tăng cường truy sát tàn binh của những kẻ phản… Đọc tiếp [Dạ Hành] Dạ Tịch- Phần 1: Khởi Xuân

[Dạ Hành] Vọng Nguyệt – Phần 3: Tận Nguyệt Quang


Hậu nhân vẫn nói, Hạng Vũ thả Lưu Bang ngày ấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông. Nếu lúc ấy Hạng Vũ dứt khoát giết Lưu Bang, thiên hạ này có lẽ đã thuộc về Hạng Vũ. Không lâu sau khi thoát khỏi âm mưu ám sát của Phạm Tăng tại tiệc Hồng… Đọc tiếp [Dạ Hành] Vọng Nguyệt – Phần 3: Tận Nguyệt Quang

[Dạ Hành] Vọng Nguyệt – Phần 2: Tàn Nguyệt Ảnh


Sử chép, Tháng 10 năm 206 TCN, quân của Lưu Bang đến Bá Thượng trước quân chư hầu. Vua Tần là Tử Anh đầu hàng ở gần Chỉ Đạo. Lưu Bang đồng ý cho Tử Anh đầu hàng. Có người hiến kế Lưu Bang nên giữ lấy đất Tần hiểm trở giàu có để chống… Đọc tiếp [Dạ Hành] Vọng Nguyệt – Phần 2: Tàn Nguyệt Ảnh

[Dạ Hành] Nhật Tận – Phần 4: Ô Giang


Phần 4: Ô GIANG, NHẤT KHỨ BẤT HỒI. Sử chép, Sau nhiều tháng vây khốn, cuối mùa thu năm 202 TCN, Tây Sở Bá Vương từ trong thành mở đường máu thoát ra, dẫn theo tám trăm quân. Hán Vương cho năm ngàn quân đuổi theo. Đuổi đến sông Ô Giang, bên cạnh Tây Sở… Đọc tiếp [Dạ Hành] Nhật Tận – Phần 4: Ô Giang