[Feeling] Tony Stark


Trước Civil War, mình đối với Tony chỉ là thích, nhưng sau khi xem Civil War rồi , cảm tình này đã chuyển thành yêu. Càng ngẫm càng thấy thấy nhân vật này được xây dựng tuyệt vời quá chừng. Kể từ IM1, ở Tony luôn luôn có sự không ngừng phát triển, nhân vật… Đọc tiếp [Feeling] Tony Stark

[Fangirl’s MV] Sherlock Holmes 2


Tạo thêm mục mới, Fangirl’s MV, để dành riêng cho công cuộc fangirl cao cả mà thôi. Nói chung mình khá là mù công nghệ, rất thích và có ý tưởng nhưng lại hoàn toàn ngu trong chuyện làm clip, làm sub… các thứ, thế nên mình rất hâm mộ các fg nha. Hỏi thế gian ai tài năng nhất, đó… Đọc tiếp [Fangirl’s MV] Sherlock Holmes 2